Šta znači KUMULISAN?

» kumulisan • pridev Nagomilan, sakupljen.