Šta znači KUMULATIVAN?

» kumulativan • pridev Nagomilan; nagomilavan, koji gomila; skupni, udružni (lat.)