Šta znači KUMULACIJA?

» kumulacija • ženski rod Gomilanje, nagomilavanje; ret. nagomilavanje sličnih pojmova (supr. distribucija). (lat.)