Šta znači KUMRIJA?

» kumrija • ženski rod (ptica) Vrsta ptice, gugutka, golub.