Šta znači KUMBRIJA?

» Kumbrija • ženski rod (geologija) Grofovija na severozapadu Engleske.