Šta znači KUMBARA?

» kumbara • ženski rod (vojska) Stari ratnički top, bombarda, lubarda. (tur.)