Šta znači KUM REZERVACIONE?

» kum rezervacione • nl. cum reservatione sa izuzetkom, uz ogradu, osim.