Šta znači KUM LAUDE?

» kum laude • lat. cum laude sa pohvalom, pohvalno, odlično (u ocenjivanju uspeha na ispitima).