Šta znači KUM GRANO SALIS?

» kum grano salis • lat. cum grano salis v. pod granum salis.