Šta znači KUBRE?

» kubre Potomci mulata i crnaca u Južnoj Americi.