Šta znači KSILOIDIN?

» ksiloidin • muški rod (hemija) Materija koja se dobiva uticajem jake šalitrene kiseline na drvenu strugotinu, pamuk, platno i dr.