Šta znači KSENOTIM?

» ksenotim • muški rod (mineral) Minera smeđe do žute boje, fosfat itrijuma u kristalnom obliku.