Šta znači KSENOTAFIJUM?

» ksenotafijum • muški rod Tuđinsko groblje, groblje za strance.