Šta znači KSENOLATRIJA?

» ksenolatrija • ženski rod Ksenomanija (grč.)