Šta znači KSENOKRATIJA?

» ksenokratija • ženski rod Vladavina stranaca, tuđinaca.