Šta znači KSENOKRACIJA?

» ksenokracija • ženski rod Vladavina tuđinaca, često tuđe dinastije (grč.)