Šta znači KSENOFOBIJA?

» ksenofobija • ženski rod Mržnja na tuđince (ili strance), strah od stranaca. (grč.)