Šta znači KŠ?

» • skraćenica Auto-oznaka za Kruševac.

» Pogledajte i KS «