Šta znači KRUCIJACIJA?

» krucijacija • ženski rod Raspinjanje, prikivanje na krst.