Šta znači KRIZMANJE?

» krizmanje • imenica Konfirmacija i hrizma.