Šta znači KRIZA?

» kriza • ženski rod Preokret, obrt, nastupanje otsudnog trenutka; med. obrt u nekoj bolesti (na bolje ili na gore); fig. prekretnica, poremećaj, zbrka, teškoće (grč.)