Šta znači KRIPTA?

» kripta • ženski rod Grobnica ispod hora u starim hrišćanskim crkvama, kasnije proširena u samostalne kapele ispod crkve.
Podzemni hodnik ili ćelije u koje su se prvi hrišćani skupljali na bogosluženje, a tu su i sahranjivali svoje mrtve;
Kod starih Grka i Rimljana poseban hodnik sa svodovima usečen u pećinu (grč.)