Šta znači KRIMINALAN?

» kriminalan • pridev (pravo (nauka)) Koji se odnosi na kazneno pravo ili kazneni postupak; krivični, kazneni; zločinački, zlikovački, kažnjiv; kriminalno pravo, krivično pravo. (lat.)