Šta znači KRILOLIK?

» krilolik • pridev Sličan krilu.