Šta znači KRIBEDŽ?

» kribedž • muški rod (karte za igru) Engleska i severoamerička igra karata, obično sa dva igrača i pet karata vista.