Šta znači KRENELACIJA?

» Krenelacija • im. vidi Krunište