Šta znači KREATIVNOST?

» kreativnost • ženski rod Stvaralaštvo, tvoračka sposobnost, radna energija (lat.)