Šta znači KREATIVAN?

» kreativan • pridev Stvaralački, tvorački, tvoran, obdaren da stvara nešto novo (lat.)