Šta znači KOTONIRATI?

» kotonirati • glagol Ispuniti pamukom, vatirati.