Šta znači KOTONERIJA?

» kotonerija • ženski rod Gajenje pamuka; zemljište zasađeno pamukom; radionica pamučne robe.