Šta znači KOTONADA?

» kotonada • ženski rod (odevanje) Pamučna tkanina, katunsko platno.