Šta znači KOTILEDONI?

» Kotiledoni • bio Klicini listići kod biljaka. Važan deo embriona u semenu biljke (množina od kotiledon)