Šta znači KOŠTANA?

» Koštana • ženski rod (lično) Žensko ime izvedeno prema nazivu drveta i ploda kestena. Naziv kesten (u nekim krajevima koštan) ušao je u sve slovenske jezike verovatno iz grčkog ili latinskog jezika. Ime Koštana ukazuje na fizičku lepotu žene, stasitost, dostojanstvo, bujnu kosu i tamnosmeđe oči boje kestena. U našim krajevima ovakva lepota je veoma cenjena, a popularnosti ovog imena veoma je doprine svojim dramskim delom "Koštana" Borisav Stanković (1876-1927). Kesten je simbol postojanosti u ljubavi, istinitoljubivosti i odmerenosti.