Šta znači KOSMOLOŠKI?

» kosmološki • pridev Koji pripada kosmologiji, koji se tiče kosmologije; kosmološka razmatranja, razmatranja o vasioni kao uređenoj celini i opštim zakojnima koji u njoj vladaju; kosmološki dokaz o postojanju bogfa, teol. na osnovu činjenice što postoji vasiona zaključuje se da mora postojati i prvi uzrok vaione, nešto bezuzročno, bezuslovno, apsolutno, a to je bog (jedan od glavnih dokaza hrišćanske dogmatike).