Šta znači KOSEKANS?

» kosekans • muški rod (matematika) Goniometrijska funkcija jednog ugla: odnos između hipotenuze i suprotne katete, sekanta komplementa jednog ugla (skr. cosec); kosekanta.