Šta znači KOS?

» kos • muški rod Istočnoindijska milja, 3-4 km.

» kos • muški rod (ptica) Ptica pevačica crnog perja.

» Pogledajte i koš «