Šta znači KOPORAN?

» Koporan vojnička bluza; narodno odelo - može biti bogato ukrašeno a i spravljeno od domaćeg sukna i vrlo jednostavno.