Šta znači KONVENCIJA?

» konvencija • ženski rod Sporazum (ili pogodba, ugovor) između pojedinih država kojim se regulišu njihovi međusobni pravni, politički i ekonomski odnosi (književna, vojnička, finansijska i dr); sporazum, dogovr; u Engleskoj: sastanak parlamenta u vreme kad nema kralja; običaj, primljeno pravilo, uobičajenost. 8lat.)