Šta znači KONCERT?

» koncert • muški rod Saglasnost, sporazum više sila u cilju zajendičkog političkog delovanja (npr. Evropski koncert); muz. veći muzički komad, obično u tri dela, za jedan solo-instrument sa orkestarskom pratnjom (npr. violonski, klavirski i dr. koncert); program sa više muzičkih komada (vokalnih ili instrumentalnih); javna muzička priredba; koncert.