Šta znači KOMPROMIS?

» kompromis • muški rod Sporazum, poravnanje, nagodba; prav. u građanskoj parnici: sporazum stranaka koje su u sporu da će se izabravši sudiju spora (arbitra), pokoriti njegovoj presudi. (lat.)

» Kompromis • - dogovor, prihvatanje, predlaganje