Šta znači KOMPARACIJA?

» komparacija • ženski rod Poređenje, upoređivanje, sravnjivanje, sravnjenje, upoređenje; ret. figura kojoj je cilj da nam nešto nepoznato ili manje poznato učini poznatijim tim što će to nepoznato uporediti sa nečim njemu sličnim a poznatijim, npr.: "Pređe Miloš preko polja ravna, kao zvezda preko neba sjajna"; gram. poredba prideva. (lat.)