Šta znači KOMITOLOGIJA?

» Komitologija • str. (comitology) je naziv za proceduru koju Evropska komisija primjenjuje pri provođenju zakonodavstva na nivou Zajednice. Na osnovu ove procedure, određeni odbori pomažu Evropskoj komisiji u izvršavanju njenih zadataka. Ovi odbori su forumi za raspravu. Sastoje se od predstavnika država članica, a njima predsjedavaju predstavnici Evropske komisije.