Šta znači KOLIČNIK?

» Količnik • mat. izraz koji se u matematici označava rezultat aritmetičke operacije deljenja. Naprimer količnik broja 6 i 2 je 3.