Šta znači KOLEKTIVNOST?

» kolektivnost • ženski rod Osobina onoga što je kolektivno; zajednički duh, povezanost, kolektivizam (lat.)