Šta znači KOLEKCIJA?

» kolekcija • ženski rod Zbirka (npr. starog novca, oružja, rukopisa, pisama, maraka itd.); skupljanje. (lat.)