Šta znači KOBA?

» Koba • arapski Kabah Duguljasto-četvrtasta zgrada u Meki, koju je islamski svet odvajkada smatrao svetinjom, a sam Muhamed proglasio žižom islamske vere i ciljem poklonstvenih poseta vernih (hadžija); u jugoistočnom ugledu zgrade nalazi se uzidan sveti crni kamen (hadžar), koji pobožni posetioci sa najvećim poštovanjem dodiruju i celivaju; naši muslimani obično kažu ćaba.