Šta znači KOAUTORI?

» koautori Zajednički autori.