Šta znači KOARTIKULACIJA?

» koartikulacija • ženski rod (anatomija) Sastav (ili spoj, veza) dveju kostiju; sinartroza.