Šta znači KOAKSIJALAN?

» koaksijalan • pridev Saosni, saosoviniski, sa zajedničkom osom (ili osovinom). (lat.)