Šta znači KOACERVACIJA?

» koacervacija • ženski rod ret. Gomilanje, nagomilavanje (dokaza, razloga).